batı asya - Cogito Sözlük
Batı Asya, genellikle Ortadoğu olarak da bilinen coğrafi bölgedir. Batı Asya, Türkiye'nin batısından başlayarak Orta Doğu'nun çoğunu kapsar ve Asya kıtasının batı bölgesinde yer alır. Bu bölge, genişliği ve çeşitli kültürel, tarihi ve coğrafi özellikleriyle dikkat çeker.

Batı Asya'nın sınırları çeşitli tanımlamalara göre değişebilir, ancak genellikle Türkiye'nin doğusundan başlayarak Lübnan, İsrail, Ürdün, Suriye, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Yemen ve İran gibi ülkeleri içine alır. Bu bölge, tarih boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır ve günümüzde de stratejik öneme sahiptir.

Batı Asya'nın ekonomisi çeşitlidir; petrolden gelen gelirler, tarım ürünleri, sanayi ve ticaret bu bölgenin ekonomik yapısını oluşturan önemli bileşenlerdir. Ayrıca, bölge, kültürel çeşitliliği, dinî ve etnik grupları, zengin tarihi mirası ve doğal güzellikleriyle de tanınır.