cnc işleme merkezi - Cogito Sözlük
CNC işleme merkezi tanımının ne anlam ifade ettiğine geçmeden önce imalat sanayinde kullanılan işleme tanımı üzerinde durmanın faydalı olacağı görüşündeyim. Metal, ahşap, kompozit, seramik, plastik, alçı, strafor gibi çeşitli malzemelerin, takım tezgahları vasıtasıyla ve ölçüsel olarak tam istenilen miktarlarda malzeme kopartılarak nihai şekle ve boyuta getirilmesine imalat sanayisinde işleme (ingilizcede machining) denir. İşleme, imalat teknolojilerinin ana unsurlarından birisidir ve malzeme üzerinden talaş adını verdiğimiz çok küçük katmanlar kopartılarak yapıldığı için talaşlı imalat ismini de alır. İşleme veya talaşlı imalatın bir çok farklı teknolojik çeşidi mevcuttur.

cnc işleme merkezi