Hotspot Loglama Cihazı - Cogito Sözlük
5651 sayılı kanununa göre, toplu internet kullanımı sağlayan yerlerde herhangi bir ticari faaliyet olsun ya da olmasın, internet erişim loglarının kayıt altına alınma zorunluluğu vardır.
aslına bakacak olursak, internetin toplu kullanımının olduğu yerlerde suç işleme durumları epeyce yaygındır. zira suçlular hiçbir zaman yakalanmak istemezler. bu nedenle internet ortamında suç işleyen kişiler de, genellikle toplu internet kullanımı sağlayan yerlerde suç işlemeyi tercih ederler. bu tür yerlere örnek vermek gerekirse; oteller, restoranlar, kafeler, misafirhaneler, misafirlerine internet sağlayan iş yerleri vs…

hotspot