numeroloji - Cogito Sözlük
Numeroloji, sayıların sembolik anlamlarını inceleyen ve bu sayıların insan yaşamı, kişilik özellikleri ve olaylar üzerindeki etkilerini analiz eden bir inanç ve bilim dalıdır. Numeroloji, bir kişinin doğum tarihi ve ismi gibi sayısal verileri kullanarak kişisel özelliklerin, kaderin ve geleceğin yorumlanmasını sağlar. Bu yöntem, sayıların enerji ve titreşimlerinin insan hayatına olan etkilerine dayanır ve kişilerin yaşamlarını anlamlandırmak için kullanılır.
https://numerologum.com