psikolog - Cogito Sözlük
Psikolog, insanların duygusal, zihinsel ve davranışsal süreçlerini inceleyen, anlamlandıran ve tedavi eden uzman bir sağlık profesyonelidir. Bireylerin psikolojik sorunlarını, stresi, travmayı ve ilişki zorluklarını anlamak ve çözümlemek için terapötik yöntemler kullanır. Psikologlar, bireylerin yaşam kalitesini artırmak, psikolojik iyilik hallerini desteklemek ve potansiyellerini gerçekleştirmek için rehberlik ederler.

Site: https://www.psikolog.co
insan duygu, düşünce ve davranışları üzerine çalışan kişilere psikolog denir. psikoloğa gidilmesi gereken durumlar arasında genellikle depresyon, stres, anksiyete bozuklukları, obsesif-kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu gibi durumlar yer almaktadır.

psikoloğa gitmek bir lüks değil aksine normal bir doktora gitmek kadar ihtiyaçtır.

psikolog