ricon - Cogito Sözlük
Tikinti-inşaat işlərinin aparılması
Sənaye, mülki habelə ictimai obyektlərin müasir standartlara uyğun olaraq inşa edilməsi, yenidənqurma və bərpa işlərinin aparılması, Ricon MMC tərəfindən həyata keçirilir.Ricon MMC bu sahə üzrə bütün işlərin planlaşdırılmasını, dizaynını , quraşdırılma işlərini və istismarını sizə təklif edir. Hal-hazırda işlər bütün dünya standartlarına uyğun görülür və ekoloji cəhətdən təhlükəsizdir. Əsas məqsədimiz insanların təhlükəsizliyini, işimizin keyfiyyətini daha yüksək səviyyədə təmin etməkdir.
https://ricon.az/32-naat