laravel eğitim - Cogito Sözlük
Laravel, PHP tabanlı bir web uygulama çerçevesidir ve modern web uygulamaları geliştirmek için kullanılır. Laravel eğitimi, bu çerçevenin kullanımını öğrenmek için tasarlanmış bir eğitim sürecidir. Bu eğitim genellikle Laravel'in temellerinden başlayarak, ileri düzey konseptlere kadar bir dizi konuyu kapsar.

Laravel eğitimi genellikle şunları içerebilir:

Kurulum ve Temel Ayarlar: Laravel'in nasıl kurulacağı ve temel yapılandırmaların nasıl yapılacağına dair bilgi.
Routing: Web uygulamanızın URL yapılandırmasını yönetmek için Laravel'in routing sistemini öğrenme.
Controller ve Views: Kontroller ve görünümler aracılığıyla web sayfalarının işlenmesi ve sunulması.
ORM (Object-Relational Mapping): Laravel'in Eloquent ORM'i ile veritabanı etkileşimi ve ilişkisel veri modelleme.
Blade Template Engine: Laravel'in Blade şablon motorunu kullanarak dinamik içerik oluşturma ve sunma.
Form İşleme ve Doğrulama: Web formalarının nasıl işleneceği ve verilerin nasıl doğrulanacağına dair bilgi.
Güvenlik: Laravel'in sağladığı güvenlik önlemleri ve en iyi uygulama yönergeleri.
Middleware: HTTP istekleri üzerinde işlem yapmak için Laravel'in middleware sistemini kullanma.
Authentication ve Authorization: Kullanıcı kimlik doğrulama ve yetkilendirme işlemlerini gerçekleştirmek için Laravel'in sağladığı yeteneklerin kullanımı.
Testing: Laravel uygulamalarını test etmek için farklı test teknikleri ve araçlarını kullanma.
Bu konular genellikle Laravel eğitimlerinde ele alınır ve katılımcılara Laravel çerçevesinin temellerini öğretir. Ayrıca, daha ileri düzeyde konuları kapsayan ileri seviye eğitimler de bulunmaktadır.
https://www.laravelegitimi.com