deport kararı kaldırma - Cogito Sözlük
Deport kararı (sınır dışı edilme) meşruhatlı vize almak veya 7 gün içinde iptal davası açmak yollarıyla kaldırılabilir. Deport kararına karşı açılacak iptal davası, sınır dışı işlemlerini durdurur. Ayrıca, sınır dışı edilme süreci içinde kişiler idari gözetim altına da alınabilir. Dolayısıyla, kişilerin özgürlüğünü sınırlandıran idari gözetim kararına karşı da sulh ceza hakimliğine itiraz yoluna başvurulması mümkündür.

deport kararı kaldırma
Deport kararı (sınır dışı edilme) yabancı uyruklu kişilerin birtakım yükümlülüklerini veya gerekli hukuki işlemlerini yerine getirmemesi durumunda Türkiye’den gönderilmesi işlemidir. Hakkında deport kararı verilen yabancı, kararının kaldırılması için idare mahkemesinde iptal davası açabilir veya meşruhatlı vizeye başvurabilir. Ayrıca, yabancı hakkında idari gözetim kararı da bulunuyorsa, idari gözetim kararının kalkması için sulh ceza hakimliğine başvurulmalıdır.

deport kararı kaldırma