Doğum haritası hesaplama - Cogito Sözlük
doğum haritası bir kişinin doğduğu esnada bulunduğu konuma (enlem/boylam) ilişkin astrolojik tesir kabiliyeti olduğu kabul edilen güneş ve diğer gezegenlerin dizilimini ve bir birleri ile olan açılarını gösteren bir haritadır. bu haritalar kişiye özel olarak hesaplanır ve yorumlanırlar

Doğum haritası hesaplama
doğum haritası doğum anına ait gökyüzünün bir fotoğrafı niteliğinde olduğu için değişmez. gökyüzü yıldız haritaları anlık olarak değişse de, sizin haritanız size özel ve sabittir. yoruma açık tarafları olmakla birlikte, aslında astrolojinin belli kuralları içerisinde belli anlamları ifade eder. bu yüzden genel hatları itibarı ile farklı astrologların yaptıkları yorumlar bir birleri ile önemli ölçüde örtüşürler.

doğum haritası