ihtiyaç nedeniyle tahliye - Cogito Sözlük
İhtiyaç nedeniyle tahliye davası açma şartları: sahibinin veya TBK 350 maddesinde belirtilen yakınlarının kiracının oturduğu konuta gerçek, samimi, sürekli ve zorunlu bir ihtiyaç duyması ve bu dava sürecinin yasal sürelere uygun olarak başlatılması gerekmektedir. Eğer bu koşullar sağlanıyorsa, ev sahibi ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir.

ihtiyaç nedeniyle tahliye
TBK 350 hükmü; kimlerin ihtiyacının davaya konu olabileceğini, söz konusu ihtiyacın taşıması gereken nitelikleri ve açılacak davaya ilişkin süreleri kapsayan bir düzenlemedir. İlgili hükme göre, kiracı sözleşmeye aykırı hiçbir davranışta bulunmasa bile ihtiyaca ilişkin şartların varlığı halinde evden çıkarılabilir.


ihtiyaç nedeniyle tahliye