logo yazılım - Cogito Sözlük
son zamanlarda ürün merkezli yönetim, küreselleşme eşliğinde konumunu müşteri merkezli bir yönetime bırakmıştır. ayrı olarak bilhassa imalat maliyetlerinin yükselmesi şirketleri daha fazla bireysel satışa yöneltmiş ve pazarlama kanallarının defa daha etkin olarak uygulanması gerekliliği meydana çıkmıştır. yönetimin firmanın gidişatını izleyebilmesi, uygulanan sorunları görebilmesi ve bundan dolayı etkin bir crm çalışması yapılması için kesinlikle müşteri merkezli bir yönetim felsefesi benimsemesi gerekir. crm bir yöntemler bütünü olsa da bu yöntemler içerisinde en devasa hissesi ise crm yazılımları aldığından, çoğunlukla crm denilince de crm yazılımları kastedilir.

logo yazılım