Rüyada görmek - Cogito Sözlük
İslâm kültüründe rüyaların yorumlanması (tabir) yaygın bir uygulamadır. “Uykuda yaşanan olayların enfüsî ve âfâkî yönlerini ayırt edip bir karîne ile onların ötesindeki hakikate geçme” demek olan tabir sembolik bir dilin çözümlenmesidir. Rüya tabiri yapanlara “muabbir”, bu maksatla yazılan kitaplara “tâbirnâme” denilmektedir. Rüya tabirleri, rüyada Rüyada görmek rüya yorumları, ne anlama gelir ? Daha detalı bilgi ve tabirler için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.