TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İLE TAHLİYE - Cogito Sözlük
Tahliye taahhütnamesi, konut ve çatılı işyerlerine özgü kira sözleşmeleri bakımından kiracının yazılı bir biçimde ve belirli bir tarihte kiralananı boşaltmayı taahhüt ettiği sözleşmedir. Kiraya veren, bu taahhütname sayesinde herhangi bir tazminat yükü altına girmeden veya başkaca şartları yerine getirme külfetine katlanmadan kira ilişkisini sonlandırabilmektedir. Bu durumda, kiracının tahliye taahhütnamesi ile tahliyesi sağlanmış olur.

tahliye taahhütnamesi ile tahliye