avukat - Cogito Sözlük
avukat, yargı önünde; gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını savunan, hukuk ve yasa işlerinde yol gösterici nitelik taşıyan kişiye verilen mesleki unvandır. avukat kelimesi latince kökenli olup, tanık olarak mahkemeye çağrılan kimse, savunucu anlamlarına gelmektedir. avukatın eş anlamlıları aklavcı ve vekil sözcükleridir. osmanlıda'da müdafi anlamına gelen muhami kullanılmaktaydı.

avukat