çalışma izni - Cogito Sözlük
Yabancı çalışma izni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen ve yabancıların Türkiye’de çalışmak için almak zorunda oldukları izin belgesidir. Çalışma izni alınabilmesi için başvuruların nasıl yapılacağı ve hangi çalışma izni türüne başvurulacağı tespit edilerek usulüne uygun başvuru yapılmalıdır. Aksi halde başvuruların reddi gündeme gelecektir. Başvurunun reddi halinde yabancı kişinin itiraz etme veya iptal davası açma hakkı bulunmaktadır.

bkz: çalışma izni nasıl alınır
Yabancı çalışma izni, işverenin e-izin web sitesi üzerinden işverenin online başvuru yapmasıyla alınır. İşveren, yabancıya ait, yabancı kimlik numarası veya referans numarası ile başvuruyu yapacaktır. Yabancı çalışma izni başvurusu, yurtiçinden veya yurtdışından başvuru yoluyla alınabilir.

çalışma izni