simya ve kimya - Cogito Sözlük
simya anlamı itibariyle kutsal kimya olarak adlandırılmaktadır.modern kimyanın temelleri atılmadan binlerce yıl önce başlayıp 17.yy a kadar çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirdiği maddeleri birbirine karıştırıp farklı ve talep edilen şeyler elde etmeye çalışılan bir ilimdir.
ilim dememizin sebebi simya’nın bir bilim alanı olmayışıdır yalnız kimya biliminin temellerinin atılmasında büyük bir paya sahip olduğu büyük bir gerçektir

simya ve kimya