TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - Cogito Sözlük
Tapu iptali ve tescil davası, tapu sicilinde gerçek durumu göstermeyen veya hukuka aykırı olan kayıtların kaldırılması ve gerçeğe uygun şekilde tekrardan tapuya tescil edilmesi için açılan davadır. Tapu iptali ve tescil davası uygulamada en çok muris muvazaası yani mal kaçırma nedeniyle veya kardeşler arasında mal kaçırma sebepleriyle açılır. Bunun yanında yazımızda açıklanan pek çok sebepten ötürü, bu davanın açılması mümkündür.

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI
Tapu iptali ve tescil davası; muris muvazaası, hatalı veraset ilamı, hileli işlemler, hatalı kadastro tespiti ve vekalet görevinin kötüye kullanılması durumları dahil pek çok durumda açılabilir. Yazının devamında tapu iptali ve tescil davası açılabilecek her bir durum ayrıca başlıklar halinde açıklanmıştır. 

tapu iptali ve tescil davası